لیلا مدن‌پور/کارگردان، عروسک گردان، گرافیست/رشته گرافیک، نمایش

لیلا مدن‌پور متولد 1356 در تهران است، کارشناسی گرافیک از دانشگاه سوره؛ 1378، کارشناسی نمایش با گرایش تئاتر عروسکی از دانشگاه سوره؛ 1383
اجراها: دستیار کارگردان و طراح پوستر و بروشور در نمایش"عکس خانوادگی" به کارگردانی"روزبه حسینی"؛ تهران، تئاتر پارس؛ 1380

دستیار کارگردان و طراح پوستر و بروشور در نمایش"گل یاس" به کارگردانی"روزبه حسینی"؛ تهران، تئاتر پارس؛ 1380 ، فرهنگسرای ابن سینا؛ 1381
عروسک گردان در نمایش"یک بوم و دو هوا" به کارگردانی"نیلوفر کیانی"؛ تهران، فرهنگسرای نیاوران؛ 1381
دستیار کارگردان و طراح پوستر و بروشور در نمایشنامه خوانی"جان نثار" به کارگردانی"روزبه حسینی"؛ تهران، تئاترشهر، تریای تالار اصلی؛ 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشور در نمایش"یک خواب گم" به کارگردانی"حمیدرضا آذرنگ"؛ اهواز، جشنواره دفاع مقدس؛ 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشور در نمایش"هشت دقیقه تو کَت من نمی ره" به کارگردانی"روزبه حسینی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی(جشن کانون ملی منتقدان)؛ 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشور در نمایش"31/6/77" به کارگردانی"علیرضا نادری"؛ تهران، جشنواره تئاتر فجر؛ 1382
بازی در نمایش"شما خانومی با مانتوی آبی ندیدید؟" به کارگردانی"رحیم نوروزی"؛ تهران، جشنواره تئاتر فجر؛ 1383
دستیار کارگردان و طراح پوستر و بروشور در نمایش"حکایت الکتریک عاشق" به کارگردانی"روزبه حسینی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1383
طراحی و اجرای پوستر و بروشور در نمایشنامه‌خوانی"بانوی سیه پوش غزل‌ها" به کارگردانی"فرانک ترابی"؛ تهران، تئاترشهر، تریای تالار اصلی؛ 1383
طراحی و اجرای پوستر و بروشور در نمایش"خوابگردها" به کارگردانی"محمد حاتمی"؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1383
کارگردانی نمایش"حکایت عجیب و غریب و باور نکردنی ماه پیشونی" نوشته"روزبه حسینی"؛ تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ 1383
عروسک گردانی و بازی در نمایش"روی ماه اسم تو را دستی نوشته است" به کارگردانی"مریم معینی"؛ تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛ 1383
دستیار کارگردان در نمایش"پرنده باز باغ مادر" به کارگردانی"شهره سلطانی"؛ تهران، جشنواره ماه؛ 1384
دستیار کارگردان در نمایش"حفاظت – 66 - برجک" به کارگردانی"احسان فلاحت پیشه"؛ تهران، دانشکده هنرهای زیبا، تالار سمندریان؛ 1384
دستیار کارگردان، طراح پوستر و بروشور و بازی در نمایش"آن چه می شنوی ساز کج کوک سکوت است" به کارگردانی"روزبه حسینی"؛ تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛ 1384
طراحی و اجرای پوستر و بروشور در نمایش"زار" به کارگردانی"محمد حاتمی"؛ تهران، کارگاه نمایش؛ 1384
دستیار کارگردان در نمایشنامه خوانی"فضاسازی لاموزیکای دومین" به کارگردانی"نگار جواهریان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1384
گروه کارگردانی و طراح پوستر و بروشور در نمایش"دشمن مردم" به کارگردانی"اکبر زنجان پور"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1385
دستیار کارگردان در نمایش"زخمه بر آب" به کارگردانی"حمیدرضا فلاحی"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1385
بازی در نمایش"خواب دیدم پاره های ماه چون پر می بارد" به کارگردانی"مریم معینی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2 ؛ 1385
دستیار اجرایی در نمایش"خواهش می کنم" به کارگردانی"رضا مولایی"؛ تهران، جشنواره بین المللی تئاتر فجر، کارگاه نمایش؛ 1385
دستیار کارگردان و برنامه ریز در نمایش"چه خبره؟ چی شده؟" به کارگردانی"عادل بزدوده"؛ تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ 1385
عروسک گردانی در مجموعه تلویزیونی"داستان های پوتی 2" به کارگردانی"؟"؛ شبکه 2؛ 1385
توضیحات: دستیار کارگردان در نمایش”عکس خانوادگی“ به کارگردانی”روزبه حسینی“،تئاتر پارس، 1380
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”گل یاس “ به کارگردانی”روزبه حسینی “،تئاتر پارس، 1380
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”عکس خانوادگی “ به کارگردانی”روزبه حسینی‌“،تئاتر پارس، 1380
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”گل یاس “ به کارگردانی”روزبه حسینی “، فرهنگسرای ابن‌سینا، 1381
دستیار کارگردان در نمایش”گل یاس“به کارگردانی”روزبه حسینی“،تئاتر پارس،1381
دستیار کارگردان در نمایش”گل یاس“به کارگردانی”روزبه حسینی“، فرهنگسرای ابن‌سینا، 1381
دستیار کارگردان در نمایشنامه‌خوانی”جان نثار“ به کارگردانی”روزبه حسینی“، تئاترشهر، 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”یک خواب گم “ به کارگردانی”حمیدرضا آذرنگ “، جشنواره دفاع مقدس، اهواز، 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشور برای نمایشنامه‌خوانی”جان نثار “ به کارگردانی”روزبه حسینی “، کافه تریای اصلی، 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشور برای نمایش”روزگار و نغمه‌هایش “ به کارگردانی”بهارک نهضت اخلاق “، سالن اجرای دانشگاه سوره، 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”هشت دقیقه تو کت من نمی‌ره “ به کارگردانی”روزبه حسینی “، سالن قشقایی، 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”اجرای پوستر و بروشور 31/6/77 “ به کارگردانی”علیرضا نادری “، جشنواره بین‌المللی فجر، 1382
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”ارباب عروسک‌ها “ به کارگردانی”رضا حاجی‌درویش“ ، سالن اجرای دانشگاه سوره، 1383
دستیار کارگردان در نمایش”حکایت الکتریک عاشق“به کارگردانی”روزبه حسینی“، تئاتر مولوی، 1383
دستیار کارگردان در نمایش”چی‌شده؟ چه خبره؟” به کارگردانی”عادل بزدوده“،سالن اصلی تئاترشهر، جشنواره بین‌المللی عروسکی، 1383
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”وصیت نامه خانم سارا “ به کارگردانی”سیما اسدی “، سالن اجرای دانشگاه سوره، 1383
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”خرس “ به کارگردانی”آرزو عالی “، سالن اجرای دانشگاه سوره، 1383
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”چی شده؟ چه خبره؟ “ به کارگردانی”عادل بزدوده “، جشنواره بین‌المللی عروسکی، سالن اصلی تئاترشهر، 1383
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”حکایت الکتریک عاشق “ به کارگردانی”روزبه حسینی “، تالار مولوی، 1383
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”بانوی سیه‌پوش غزلها “ به کارگردانی”فرانک ترابی “، تریای اصلی تئاترشهر، 1383
طراحی و اجرای پوستر و بروشوربرای نمایش”خوابگردها “ به کارگردانی”محمد حاتمی “، کارگاه نمایش تئاترشهر، 1383
دستیار کارگردان در نمایش”پرنده باز باغ مادر“ به کارگردانی”شهره سلطانی“، جشنواره ماه، 1384
دستیار کارگردان در نمایش”حفاظت-66- برجک“ به کارگردانی”احسان فلاحت‌پیشه“؛ تهران، دانشکده هنرهای زیبا، تالار سمندریان؛ 1384
دستیار کارگردان و طراح پوستر و بروشور و بازی در نمایش”آنچه می‌شنوی ساز کج کوک سکوت است“ به کارگردانی”روزبه حسینی“ ؛ تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛ 1384
طراح پوستر و بروشور در نمایش”زار“ به کارگردانی”محمد حاتمی“ ؛ تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛ 1384
دستیار کارگردانی در نمایش‌نامه‌خوانی”فضاسازی لاخوریکای دومین“ به کارگردانی” نگار جواهریان“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1384
گروه کارگردانی نمایش”دشمن مردم“ به کارگردانی”اکبر زنجان‌پور“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1385
دستیار کارگردان در نمایش”زخمه بر آب“ به کارگردانی”حمیدرضا فلاحی“؛ تهران، خانه نمایش؛ 1385
مدیر فنی و هنری نشریه”پرونده تئاتر“

مدیر فنی نشریه”شهرزاد“ در شماره اول


لیلا مدن‌پور در سایت ایران تئاتر